Hoppa till innehåll Hoppa till navigering

VillkorFörsäljningsvillkor och garantier

Priser

Angivna priser är rek. cirka priser exkl. moms.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i text och specifikationer.

Rabatter

Försäljningsrabatter enligt gällande rabattrnatris.

Leveransvillkor

DAP.

Betalningsvillkor

30 dagar netto.

Dröjsmålsränta

Debiteras enligt normalränta.

Förändringar

Bosch reserverar sig för eventuella tryckfel, samt förbehåller s

ig rätten till pris—, sortiment— ochkonstruktionsförändringar.

Garantitid

2 års materialgaranti, se även text angående Punkt 23 i NL 09 nedan. Materialgaranti innebär

ersättning av nettokostnad för utbytt reservdel. Kostnad för arbete samt resor ersätts ej.

Leveransbestämmelser

NL 09 med ändringar enligt nedanstående.

Punkt 23 i NL 09

Punkt 23 i NL 09 har utgått och ersätts med följande:

Säljarens ansvar omfattar endast fel som visar sig inom 24 mån från den dag reservdelen

installerats. Dessutom får det ha förflutit max 36 män från reservdelens leveransdatum.

Används godset mer intensivt än vad som avtalats, eller till en grad överstigande vad som kan

anses vara förutsatt vid avtalets ingång, kommer ansvarstiden att förkortas för att kompensera

ör detta faktum.

Punkt 25 i NL 09

Punkt 25 i NL 09 har utgått och ersätts med följande:

Brister och skador som upptäcks vid godsets mottagande ska omgående anmälas till såväl

fraktare som säljare. På samma sätt ska brist och skada som upptäcks först efter uppackning

av godset anmälas utan dröjsmål, dock senast 7 dagar efter mottagandet. lövriga fall ska

köparen, utan oskäligt uppehåll efter det att felet har visat sig och i intet fall senare än 14 dagar

efter ansvarstidens utgång, skriftligen till säljaren reklamera fel. Reklamation görs, som alltid,

på vårt formulär och ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Finns det anledning att

anta att felet kan orsaka följdskada på anläggningen ska reklamationen ske genast. Om inte

reklamation sker inom stipulerad tid, förlorar köparen rätten till att göra anspråk på

kompensation för eventuell följdskada som skulle ha undvikts orn reklamation hade skett enligt

reglerna. Reklamerar köparen inte brist, skada ellerfel inom de tidsramar som här anges,

förlorar denne rätten att göra anspråk på kompensation för bristen, skadan eller felet.

Reklamation och garanti

Avdelningen för reklamation och garanti hjälper dig

med reklamationer av enstaka felaktiga reservdelar. Kontaktuppgifter

Reklamations— och

garantiavdelningen

OBS! Behöver du hjälp att returnera oanvända och

hela/fungerande produkter samt transportskador? Henrik Beinö

Då ska du istället vända dig till Bosch Returcenter. 0140 ' 38 45 33

reklamationer.tra©se.bosch.com

Gör så här för att reklamera:

1. Tänk på att du själv kan lägga upp ett mindre lager av de reservdelar du behöver mest, för att

snabbare hjälpa din kund.

2. Du konstaterarett fel på en del i kundens värmepump.

3. Du tar den nya delen från ditt lager, eller beställer enligt tidigare.

4. Om du beställer så skickar och fakturerar vi den nya delen.

5. Reklamationsrapporten skapas nu mera digitalt. Genväg till rapport finns på Bosch Extranet.

6. lVIårk delar med rapportnumret som skapas vid registrerad rapport. Elektronik ESD-kånsligt

material ska även behandlas som ESD—kånsligt. Använd om möjligt originalförpackningen eller

annan ESD-godkånd förpackning för återsåndandet.

7. Arbetsinstru ktion och garantivillkor finns tillgänglig och som nedladdningsbar pdf dår

reklamationsrapport skapas. bosch-climate.se/extranet

Villkor vid reklamations- och garantiärenden

Om inte faktura, reklamationsrapport och delen ligger i samma sändning, sänds

reklamationsärendet tillbaka obehandlat. Du måste skicka den trasiga delen inom 30 dagar

efter reparationsdåtum hos kund. Samtliga delar ska returneras oavsett storlek och pris.

Även om du inte behöver byta någon del ska alltid reklamationsrapport skickas till Bosch

Thermoteknik om du ska debitera ditt arbete.

Retur av reservdelar

Hos Bosch Returcenterfår du en personlig retur-

hanterare som tar hand om ditt ärende från början Kontaktuppgifter

till slut. Returcenter kontaktar du når det gäller åäwcänter

.. imon onsson

returer av oanvanda och hela reservdelar, 0140 _ 38 66 29

transportskador, saknat gods, fel leveranser samt Magnus Johansson

ej kompletta leveranser. Kontakta alltid Returcenter 0140 - 38 66 93

returcenter©se. bosch.com

innan du returnerar produkten. Returcentertar

hand om orderläggningen på din ersättningsprodukt

och bekräftar att försändelsen har gått iväg. Förifyllda

returfraktsedlar skickas via e-post. Du behöver endast

boka upphämtning.

Gör så här för att returnera oanvänt gods:

1. Ring eller mejla oss. Ha dina uppgifter nära till hands för snabbare hantering.

Vi behöverveta:

Ditt telefonnummer

Din e—postadress

Orsak till retur

Fakturanummer

Antal kolli, storlek och vikt

2. Returcenter skickar ett e—postmeddelande med ifylld fraktsedel som du fäster på produkten

som ska returneras. | meddelandet finns även instruktionerom hurdu går till väga för att boka

upphämtning hos DHL, 0771-345 345.

OBS! Godset skall märkas med det returnurnmer som fås av Returcenter.

Väljer du att sköta returtransporten själv ska godset skickas till:

Bosch ThermoteknikAB

Att: Returcenter

VIetallgatan 2 Hus 1

573 39 Tranås

Villkor vid retur av reservdelar

Godset ska i oskadat skick returneras i originalembållåge och med eventuell säkerhetstejp

obruten. Returneras i ett yttre emballage, alternativt plastas in. Märkning görs på yttre

emballage.

Villkor och returavdrag

Om felet ej har orsakats av Bosch Thermoteknik och returen år äldre än 6 månader, återtas

returen ej. Vid retur av felfri vara inklusive dess emballage görs ett returavdrag på 10% samt

fraktkostnad. På artiklar som bedöms vara i osåljbart skick görs ett returavdrag om 25% samt

fraktkostnad. Artiklar som utgått ur sortiment, som bedöms defekta eller där varans värde

understiger 200 SEK återtås ej.

Fraktavgifter

Gäller ej kunder med särskilt avtal gällande returer.

Felbeställda produkter

Isamband med krediteringen görs en debitering åv fraktkostnaden enligt vårt gällande avtal

hos DHL.

Vid fel orsakat av Bosch Thermoteknik

Bosch Thermoteknik står för frakten.

Outlöst gods och Ieveransförhinder

Kunden debiteras för returfrakten enligt vårt gällande avtal hos DHL. Om paketet ska levereras

ut igen debiteras kund enligt vårt gällande avtal hos DHL

Frakt

Bosch debiterar alltid returfrakt undantaget om Bosch ärorsak till returen. Naturligtvis kan du

alltid välja att själv ombesörja returfrakten. OBS! Returnera inget utan att först ha varit i

kontakt med Returcenter.

Godset skall skickas till:

Bosch ThermoteknikAB

Att: Returcenter

lVIetåIIgatan 2

573 39 Tranås

Sändningen skall märkas med returnummer som fås av Returcenter. Otillåten användning av

vårt kundnummer hos DHL kommer att debiteras.

Anmäl transportskada

1. Vid transportskada maila samtliga uppgifter nedan till returcenter©se.bosch.com.

Obligatoriska uppgifter för att göra en anmälan:

Ditt telefonnummer

Fakturanummer

Orderrad på det skådade godset

Bilder på gods och emballage: helhetsbild på godset, detaljbild på skada, helhetsbild på

ytteremballage, detaljbild på inneremballage

Kort beskrivning av skadan

2. Ärendet bedöms och Returcenter lägger ny order.

Villkor vid transportskador

Synlig skada

Godset ska alltid avsynas i samband med leverans.

Skadan måste noteras på plats av DHL på fraktsedel eller i håndscannern.

OBS! Har du som kund gett DHL fullmakt att leverera på obemannad adress godkänner du

samtidigt godsets skick och kan då ej reklamera synliga skador.

Viktigt! Se alltid till att transportbolag noterar synliga skador, även om det ser obetydande ut.

På detta vis kan du alltid göra en anmälan om det skulle vara en skada på produkten.

old skada

Dold skada ska anmälas inom 7 kalenderdagar.

 • Stängd för underhåll

  Bästa kund,
  Vi kommer att förbättra din e-handelsupplevelse. Därför kommer sidan vara stängd från lördag, 01/04/2023, 07:00 till 13:30.

  Vi hoppas att det inte ställer till för mycket problem för er och vi ser fram emot ert nästa besök!

 • Villkor

  Vänligen acceptera Allmänna villkor villkoren innan nedladdning

 • Invented for life